مدارک و گواهینامه های شرکت مهندسی پایا بسپار آذین

×

شرکت مهندسی پایا بسپار آذین به منظور ایجاد نظامی هدفمند و محیطی فعال سیستم های مدیریت ISO 9001 ، ISO 14001 ،ISO18001 ، IMS ، GMP و TS16949  را به عنوان الگوی کاری خود قرار داده و از آنها بهره برده ایم و سعی داریم خود را با شرایط روز دنیا تطبیق داده تا به بیشترین بهره وری و اثربخشی دست یابیم .